امروز یکشنبه 12 تیر 1401 technology90.cloob24.com
0

عنوان کتاب: کلیات و مبانی برنامه ریزی درسی

مولف: سید عباس رضوی‏، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

ناشر: بهتا پژوهش

مخاطبان کتاب

مخاطبان این کتاب متنوع هستند. کارشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت، مربیان و معلمان، دانشجویان رشته علوم تربیتی، کارشناسان مراکز تربیت نیروی انسانی در صنایع و سازمانها، و همه کسانی که قصد دارند دیدگاهی کلی نسبت به برنامه‌ریزی درسی پیدا کنند می‌توانند از این کتاب استفاده نمایند. لازم به ذکر است که این کتاب مباحث پیشرفته در برنامه‌ریزی درسی را شامل نمی‌شود؛ بلکه به طور عمده در تالیف آن سعی شده است مباحث کلی و مقدماتی مطرح شود تا کسانی که از برنامه‌ریزی درسی اطلاع اندکی دارند به خوبی مطالب کتاب را درک کنند.

ساختار کتاب

در این کتاب سعی شده است موضوعات و مباحث مختلف علمی و آموزشی به گونه‌ای مطلوب سازماندهی شود. کتاب حاضر از نه فصل تشکیل شده که عبارت است از:

فصل اول)مفاهیم برنامه‌ریزی درسی: شامل فواید برنامه‌ریزی، مراحل برنامه‌ریزی، مفاهیم برنامه‌ریزی، برنامه درسی و برنامه‌ریزی درسی، دیدگاه‌ها و مراحل برنامه‌ریزی درسی

فصل دوم)مبانی برنامه‌ریزی درسی: شامل مبانی فلسفی برنامه‌ریزی درسی، مبانی اجتماعی برنامه‌ریزی درسی، و مبانی روانشناختی برنامه‌ریزی درسی

فصل سوم)نیازسنجی در برنامه‌ریزی درسی: شامل مفهوم نیاز و نیاز سنجی، اهمیت و اصول نیازسنجی، الگوها و روشهای نیازسنجی

فصل چهارم)هدف در برنامه‌ریزی درسی: شامل مفهوم هدف، الگوی تعیین هدف در برنامه‌ریزی درسی، سطوح هدفها و نگارش آن، طبقه‌بندی هدفهای آموزشی

فصل پنجم)محتوای برنامه درسی: شامل مفهوم محتوا، معیارهای انتخاب محتوا، ضرورت سازماندهی محتوا، انواع و روشهای سازماندهی محتوای برنامه درسی

فصل ششم)روشهای آموزش و تدریس: شامل اصول انتخاب روشهای تدریس؛ و تعدادی از روشهای تدریس و آموزش از جمله سخنرانی، بحث گروهی، روش اکتشافی، نمایش عملی، ایفای نقش، پرسش و پاسخ، و یادگیری از طریق همیاری

فصل هفتم)فناوری، رسانه و برنامه درسی: شامل مفهوم رسانه و فناوری آموزشی، روشهای ارائه برنامه، ضرورت و فواید بهره‌گیری از رسانه ها، طبقه‌بندی رسانه‌های آموزشی، انتخاب رسانه و برنامه‌درسی

فصل هشتم)اجرای برنامه درسی: شامل رویکردها و روشهای اجرای برنامه درسی؛ عوامل، افراد و گروه‌های موثر در اجرای برنامه درسی؛ و راهکارهای اجرای موفق برنامه درسی

فصل نهم)ارزشیابی برنامه درسی: شامل مفهوم ارزشیابی و ارزشیابی برنامه درسی، کارکردهای ارزشیابی، انواع و ابعاد ارزشیابی، رهنمودهای ارزشیابی اثربخش برنامه درسی

در سراسر این کتاب سعی شده است ضمن ساده نویسی، حتی الامکان محتوا به شکلهای متنوعی ارائه شود تا علاوه بر جذاب‌تر شدن مطالب، به درک و فهم آن نیز کمک کند. استفاده از مواد دیداری نظیر شکل، تصویر، جدول، چارت؛ و همچنین در نظر گرفتن بخشهای متنوعی مثل هدفهای آموزشی، بررسی موردی، نکته، فعالیت یادگیری، فرصتی برای تفکر، خلاصه فصل، و پرسشهایی برای یادگیری بهتر؛ از جمله ویژگیهای محتوای کتاب حاضر است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه